Objavljeno dne Kategorije POMEMBNE NOVICE

Datum: 25.september 2017

Spoštovani!

Vodstvo KZS se je odločilo, da vse člane organizacije obvesti o stanju le-te. Na dan 31.05.2017 (dan po volilni skupščini) je iz finančnih poročil računovodskega servisa zveze, Agencije Sarsa, razvidno, da je bilo negativno stanje sredstev KZS v višini 13.682,00 EUR.

Odvetniška pisarna Stušek je v mesecu septembru tega leta pozvala KZS na izpolnitev obveznosti po sodbi višjega sodišča v Ljubljani opr.št. II P 743/2014 z dne 6. junija 2017,
(tožba KD Slovan – g. Macura iz leta 21.3.2014) po kateri je KZS dolžna plačati tožeči stranki, Karate društvu Slovan iz Ljubljane 18.433,81 EUR s pribitki.

Na podlagi nasveta odvetniške pisarne Završek, je KZS sprožila postopek dopustitve revizije na Vrhovnem sodišču. Predsednik KZS je o vseh dogodkih sproti obveščal IO.

V kratkem KZS pričakuje tudi priglasitev stroškov tožeče stranke, Karate društvo Slovan, s prvostopenjskega sodišča v Ljubljani v višini 1.862,20 EUR.

Prav tako pričakuje priglasitev stroškov odvetniške družbe Završek v višini 909,10 EUR.

Glede na finančno stanje KZS je vodstvo zveze nemudoma pristopilo k sanaciji stanja, ter v sodelovanju z matično banko in OKS vodi razgovore o rešitvi.

Dne 13.9.2017 je KZS prejela blokado bančnega računa v višini 18.433,81 EUR s pribitki, kar izjemno otežuje poslovanje Zveze.

Zaradi tekmovalne sezone, ki zajema tri Premiere Lige v tujini, mladinsko svetovno prvenstva na Tenerifih v Španiji ter številna tekmovanja v slovenskem prostoru je KZS  v izjemno težkem finančnem položaju. Za pomoč pri realizaciji vseh tekem doma in v tujini je Agencija Sarsa KZS odobrila kratkoročno posojilo v višini 2.000,00 EUR.
Pogoj za nemoteno realizacijo projekta MSP Tenerife je bil podpis pogodbe o odkupu terjatev v višini 30.898,00 EUR z Agencijo Sarsa. Za vse našteto se agenciji Sarsa iskreno zahvaljujemo.

Zaradi zatečenega negativnega stanja v višini 34.887,11 EUR, vodstvo KZS apelira na vse člane organizacije in pričakuje strpnost ter konstruktivno sodelovanje za svetlo prihodnost slovenskega karateja.

S športnimi pozdravi,

Borut Strojin
Predsednik KZS

P. S.: V prilogi zapisnik redne volilne skupščine ter zapisniki vseh rednih sej IO KZS.

1. zapisnik IO KZS 2. zapisnik IO KZS 3. Redna seja IO KZS zapisnik Dopis klubom KZS 25 9 2017 ZAPISNIK REDNE VOLILNE SKUPŠČINE KZS 30.05.2017