Dokumenti

Statut

pdf  Statut (2015)

Veljavni pravilniki Karate zveze Slovenije

Registracije in tekmovanja 2017

Zapisniki IO 2017

Zapisniki IO 2018

1. Redna letna skupščina KZS 2018