Klub leta 2016

Pri točkovanju za karateista in klub leta 2016 bomo upoštevali rezultate dosežene na uradnih tekmovanjih v prvem stolpcu ter odebeljenih tekmah v drugem stolpcu koledarja KZS!

Točkuje se po Kriterijih za točkovanje Tekmovalne komisije.

Tockovanje: Klub leta 2016