Karate zveza Slovenije

1. POKALNA TEKMA KZS; Lucija, 20.3.2016

RAZPIS
20. marec 2016 – Lucija

V nedeljo, 20. 3. 2016, organizira Karate zveza Slovenije, v sodelovanju s tehničnim organizatorjem DBV Piran, v športni dvorani OŠ Lucija (Dvorana se nahaja v sklopu osnovne šole v Luciji naslov Fazan 1, 6320 Portorož), 1. pokalno tekmo v borbah, katah in ekipnih katah za starostne kategorije do 18 let.

Urnik tekmovanja:

08.45 do 9.40

Potrditev prijav za tekmovalce stare do 14 let

12.00-12.30

Potrditev prijav za tekmovalce stare nad 14 let

10.00

Kate do 14 let

12.00

Borbe do 14 let

13.00

Kate nad 14 let

14.00

Borbe nad 14 let

Zgornji urnik je okviren.

Tekmovanje bo predvidoma potekalo na 5 boriščih, dopoldne za mlajše od 14 let, popoldne za starejše od 14 let. Število borišč bomo prilagodili številu prijavljenih tekmovalcev. Žrebne liste bodo objavljene neposredno pred pričetkom tekmovanja.

Na tekmovanju veljajo sodniška pravila Karate zveze Slovenije. V vseh kategorijah se izvaja polni repasaž (poraženci finalistov se borijo za dve tretji mesti). Veljajo starostne in težnostne kategorije, kot so bile navedene v letnem razpisu za registracijo 2016. Pri ekipnih katah lahko nastopa za ekipo en tekmovalec iz nižje starostne skupine!

Udeležba:

Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije s poravnanimi obveznostmi registracije za leto 2016.

Tekmovalna taksa:

Tekmovalna taksa znaša 20€ za posamezni nastop in 30€ za ekipo. Tekmovalne takse nakazujte na TRR račun KZS:

03100-1012382504, sklic 00 013-“šifra kluba”
(šifre najdete na spletni strani www.karate-zveza.si/clani)

Točkovanje za Pokal Slovenije

Osvojena mesta od 1. do 6. se točkujejo v vseh disciplinah za Pokal Slovenije 2016

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

  1. Tekmovalne takse plačane na dan tekme se povišajo za 5€ (glej tekmovalni pravilnik – 18. čl.)
  2. Rok za prijave je  četrtek, 17. marec 2016, do 24:00 ure
    Spletna prijava na portalu Tekmovalne komisije: http://e-karate.si
  3. Prijave na dan tekmovanja je mogoče stornirati samo s pisnim opravičilom kluba ali zdravnika. Vplačani znesek se le v tem primeru prenese na naslednjo tekmo!
  4. Vse tekmovalce v borbah bomo tehtali ob potrditvi prijave. Za tekmovalce starejše od 14 let je možna potrditev prijave in tehtanje do 12:00 ure .
  5. Tekmovalci nastopajo v svoji, s sodniškimi pravili predpisani tekmovalni in zaščitni opremi ter uporabljajo svoje rdeče/modre pasove, rokavice in ščitnike za noge. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizatorji tekmovanja niso odgovorni za morebitne poškodbe tekmovalcev.
  6. Redarska služba organizatorja bo vstop v dvorano z borišči dosledno dovolila samo osebam z licenco KZS.

 

Nasvidenje v Luciji!

Polzela 27.1.2016

Karate zveza Slovenije
Tekmovalna komisija
predsednik
Tomaž Deberšek

SORODNA VSEBINA