Karate zveza Slovenije

2. termin licenčnega seminarja KZS

Žalec, 23. 10. 2020

Vsem članom KZS

Zadeva: 2. termin licenčnega seminarja

Vse klube, ki še niso prijavili svojih strokovnih delavcev na 2. termin licenčnega seminarja prosimo, da to storijo najkasneje do 2. 11. 2020. V skladu z določbami Zakona o športu ter Pravilnika o tehnični komisiji Karate zveze Slovenije je seminar obvezen za vse strokovne delavce v karateju, ki so vpisani v register usposobljenih strokovnih delavcev. Z udeležbo na seminarju bodo potrdili licenco za leto 2021. Od leta 2021 naprej bo licenca obvezna za vse strokovne delavce v športu, ki delujejo v okviru Karate zveze Slovenije.

Licenčnega seminarja se lahko udeležijo tudi posamezniki in strokovni delavci klubov, ki niso člani Karate zveze Slovenije.

Strokovni delavci, ki so v letošnjem letu opravljali usposabljanje ali dodatno usposabljanje Strokovni delavec  1 ali Strokovni delavec 2, imajo licenco za leto 2021 že potrjeno, zato udeležba na seminarju ni obvezna.

Licenčni seminar bo v celoti potekal preko video konference.
Prvi termin smo izvedli 26. 9. 2020, drugi termin pa je razpisan za
7. novembra 2020 s pričetkom ob 9:00.

Na prijavnici označite drugi termin. Nujno je potrebno vpisati osebni elektronski naslov udeleženca, zaradi dostopa do video konference.
En dan pred začetkom predavanj boste dobili ustrezne povezave za vključitev v video konferenco.

Prijava v spletno učilnico 7. novembra 2020 08.30!

URNIK IN PROGRAM LICENČNEGA SEMINARJA

9:00 – 12:00  Predstavite  programa Otroška šola karateja

12:00 – 13:00  Odmor

13:00 – 15:30  Novosti na področju sodniških pravil

Med predavanji bodo krajši odmori.

Pogoji za izdajo licenc

Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:

·         da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
·         dokažejo svojo permanentno strokovno izpopolnjevanje.

Udeležba na seminarju zagotavlja podaljšanje licence strokovnim delavcem v karateju (trener, trener inštruktor, športni delavec 1 in športni delavec 2) za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

Število slušateljev je omejeno na 80, zato bomo pri potrditvi udeležbe upoštevali datum prispele prijave.

Kotizacija za udeležence znaša 60,00 € in se plača na transakcijski račun KZS:

SI56 0310 0101 2382 504.

Obvezno navedite referenco!! Sklic: 042 + Šifra kluba – objavljena na spletni strani KZS:

Kotizacijo je potrebno poravnati do ponedeljka, 2. 11. 2020.

Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico pošljite najkasneje do ponedeljka, 2. 11. 2020 na naslov: Karate zveza Slovenije, Grajski trg 1, 3313 Polzela ali pa (skenirano) po e-pošti na naslov: tek@karate-zveza.si. K prijavi dodajte kopijo potrdila o plačilu kotizacije.

Tehnična komisija KZS

Dr. JERNEJ SEVER

SORODNA VSEBINA