Karate zveza Slovenije

Dodatni registracijski rok

Dodatni registracijski  rok poteka  od  1. do 20. septembra 2018 (jesenski reg. rok). V navedenem roku je potrebno v spletni aplikaciji e-karate.si potrditi stare športnike ali vnesti nove športnike, ki jih želite registrirati, ter zahtevano dokumentacijo poslati na naslov tekmovalne komisije.

NOVE REGISTRACIJE

Za vsakega športnika, ki ga želite prvič registrirati, opravi pooblaščena oseba kluba najprej vnos podatkov v program in nato prejme po elektronski pošti izpolnjene evidenčne liste za vsakega športnika posebej. Tako izpolnjene evidenčne liste je potrebno izročiti tekmovalcem v kontrolo in v podpis.

Vso potrebno dokumentacijo za novo registrirane športnike pošljite na naslov tekmovalne komisije:
• fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista  (velja za novo registrirane športnike)
• fotokopijo kartice zdravstvenega zavarovanja (velja za novo registrirane športnike)
• podpisani  Evidenčni  list  registriranega   tekmovalca    (velja za  vse  registrirane   športnike) glej 7. Člen registracijskega pravilnika.

Naslov tekmovalne komisije:

Tekmovalna komisija KZS
Tomaž Deberšek
Velenjska cesta 4,
3313 Polzela

Elektronska pošta:   tkk@karate-zveza.si

BODITE  POZORNI: Registracije opravite pravočasno kajti  za pravočasno registracijo štejemo takrat ko je vse našteto, podpisani  evidenčni listi in vsa potrebna dokumentacija prispela na naslov TkK.

Šifre klubov najdete na spletni strani: http://www.karate-zveza.si/clani.asp.

SORODNA VSEBINA