Dokumenti

WKF 2019

Statut

Veljavni pravilniki Karate zveze Slovenije

Registracije in tekmovanja 2017

1. Redna letna skupščina KZS 2018

Razpisi in seminarji