Karate zveza Slovenije

IO KZS sprejel NOV PRAVILNIK O REPREZENTANCI S PRILOGAMI 1 in 2

IO KZS je na svoji 5. redni seji dne 8.12.2021 obravnaval in sprejel naslednji sklep: 

Predsednik KzR, Peter Šircelj v sodelovanju s predsednikom PK KZS, Rokom Jeramom, sta pripravila za potrditev posodobljen PRAVILNIK O REPREZENTANCI s prilogami 1 in 2:

  • priloga 1: KATEGORIZACIJA KARATE REPREZENTANCE SLOVENIJE
  • priloga 2: PRAVILA TOČKOVANJA ZA IZBOR REPREZENTANCE

Posodobljeni prilogi 1 in 2 sta pripravila predsednik KZS in sekretar KZS dne 8.12.2021.

Dosedanji Pravilnik o delu reprezentanc, Pravilnik o izboru reprezentance in Kategorizacija karate reprezentance Slovenije 2018, z uveljavitvijo posodobljenega pravilnika s prilogami prenehajo veljati.

 

Sklep št. 9 RS 05/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se potrdijo (posodobljeni pravilnik in priloge z dne 8.12.2021):

  • PRAVILNIK O REPREZENTANCI – 8.12.2021
  • priloga 1: KATEGORIZACIJA KARATE REPREZENTANCE SLOVENIJE – 8.12.2021
  • priloga 2: PRAVILA TOČKOVANJA ZA IZBOR REPREZENTANCE – 8.12.2021

 

Pravilnik s prilogami se objavi na spletnih straneh KZS. Dosedanji Pravilnik o delu reprezentanc, Pravilnik o izboru reprezentance in Kategorizacija karate reprezentance Slovenije 2018, z uveljavitvijo posodobljenega Pravilnika o reprezentanci s prilogami, prenehajo veljati.

 

Sklep ZA potrdijo vsi prisotni člani IO KZS – 5 ZA, PROTI 0. Sklep je sprejet.

 

Priloge:

 

 

SORODNA VSEBINA