Karate zveza Slovenije

KATEGORIZACIJA OKS 01.FEBRUAR 2021

VSEM KLUBOM KARATE ZVEZE SLOVENIJE

OKS-ZŠZ bo 1. februarja 2021 izdal novo evidenco kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljena evidenca bo vsebovala vse športnike, ki so rezultate dosegli do 15.12.2020 in bodo predlagani s strani nacionalnih panožnih športnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«.

Ker gre za obdobje prehoda na nov informacijski sistem ŠportSI 360° je potrebno tokrat izjemoma vaše prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika tudi izvoziti v excel (datoteka priložena – primer vnosa) in jih posredovati na elektronski naslov sekretar@karate-zveza.si.
Vse prijave, ki bodo v elektronski obliki prispele na naslov Karate zveze Slovenije do srede 16.12.2020, bodo vnesene v aplikacijo. Po tem datumu prejete prijave bodo upoštevane za naslednje obdobje kategorizacije.

POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI:

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov

KRITERIJI ZA KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV:

KARATE 63

Športnik olimpijskega razreda

Trajanje 4 leta
OI osvojeno 1. do 3. mesto
SP osvojeno 1. do 3. mesto

Športnik svetovnega razreda

Trajanje 4 leta
SVI osvojeno 1. mesto
EP osvojeno 1. mesto

Trajanje 2 leti
OI osvojeno do 5. mesto
SP osvojeno do 5. mesto
SVI osvojeno 2. do 3. mesto
EP osvojeno 2. do 3. mesto
SRL 64 uvrstitev na 1. do 8. mesto na končni rang lestvici sezone

Športnik mednarodnega razreda

Trajanje 2 leti
OI dosežena ena zmaga
SP osvojeno do 9. mesto
SP neol osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe
SVI doseženi dve zmagi
EP osvojeno do 5. mesto
EP neol osvojeno 1 .do 2. mesto za ekipe
SI osvojeno 1. mesto

Trajanje 1 leto
EP osvojeno do 9. mesto
SPP tekma 65 osvojeno 1. do 5. mesto
SI osvojeno 2. do 3. mesto
SVI dosežena 1. zmaga
SRL uvrstitev na 9. do 64. mesto na končni rang lestvici sezone

Športnik perspektivnega razreda

Trajanje 2 leti
SP varianta B dosežena ena zmaga
EP varianta B doseženi dve zmagi
ml. SP doseženi dve zmagi
ml. SP neol osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe
ml. čl., ml. EP osvojeno 1. do 9. mesto
ml. EP neol osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe
MOI doseženi dve zmagi

Trajanje 1 leto
SRL varianta B uvrstitev od 65. do 100. mesta na končni rang lestvici sezone
ml. SRL 66 uvrstitev od 1. do 64. mesta na končni rang lestvici sezone

Športnik državnega razreda

SP dosežena ena zmaga
EP dosežena ena zmaga
MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je
organizirano v skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali
EKF) in je uvrščeno na koledar članice WKF ali EKF
DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve
zmagi
osvojeno 1. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

Športnik mladinskega razreda

ml. SP dosežena ena zmaga
ml. EP dosežena ena zmaga
ml.,ml.čl. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki
je organizirano v skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali
EKF) in je uvrščeno na koledar članice WKF ali EKF
ml.,ml.čl. DP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve
zmagi
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

63 V borilnih športnih panogah je za upoštevanje dosežkov potrebno doseči vsaj dve zmagi v kolikor ni to drugače opredeljeno, razen na OI, SP in EP (tudi v mladinskih kategorijah), kjer je potrebno doseči vsaj eno zmago. Če je športnik napredoval brez borbe, se to praviloma ne upošteva kot zmaga.
64 SRL – individual WKF ranking
65 Karate 1 – Premier League
66 ml. SRL – individual WKF ranking v ustrezni mladinski kategoriji

SPLOŠNA NAVODILA (iz kriterijev):

DOSEŽEK

Dosežek posameznika je opredeljen z uvrstitvijo na uradnem končnem vrstnem redu posameznega tekmovanja uradnega tekmovalnega sistema v posamezni športni disciplini ali z doseženim državnim, evropskim ali svetovnim rekordom v športnih disciplinah uradnih tekmovalnih sistemov. Kot dosežek je opredeljena tudi uvrstitev na uradni svetovni ali evropski jakostni lestvici v posamezni ali več športnih disciplinah, kjer je podlaga za uvrstitev na lestvici dosežen rezultat na tekmovanjih uradnih tekmovalnih sistemov v posamezni ali več športnih disciplinah.

KONKURENCA

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah praviloma upošteva dosežek na državnem prvenstvu ali državnem pokalnem prvenstvu pod pogojem, da je na tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) posameznikov ali ekip v določeni športni panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje.

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah upošteva dosežek na mednarodnem tekmovanju pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov ali ekip iz najmanj šestih (6) reprezentanc oz. držav v določeni športni panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje ali morebitnega drugačnega načina kvalifikacije na tekmovanje (npr. pozivno tekmovanje samo absolutno najboljših, ko ni nujno, da so iz 6. držav – upošteva se samo pri tekmovanjih najvišjega ranga in ne npr. regijskih pozivnih tekmovanjih).

Za kategorizacijo bodo pod pogoji, ki jih določa OKS, upoštevani rezultati s turnirjev v vseh treh stolpcih. Klubi, ki se bodo udeležili mednarodnih turnirjev v tujini, navedenih v 3. stolpcu in bodo želeli dosežene rezultate upoštevati za kategorizacijo, bodo morali sami pridobiti iz strani organizatorja tekmovanja, zapisnik tekmovanja in prijavno listo za želeno kategorijo.

Upoštevajo se rezultati do 15.12.2020.

Športnike lahko kategorizirate tudi na osnovi rezultatov, ki so jih dosegli v preteklem kvartalu, vendar bodo ti imeli krajši status kategoriziranega športnika.
Na OKS bomo posredovali samo prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.
–  Kdor bo posredoval napačne podatke, bo KZS proti odgovorni osebi, ki je izpolnila prijavo  primerno ukrepala.
– Klube obveščamo, da ne prijavljajo svojih tekmovalcev direktno na OKS, ker je za to zadolžena samo panožna športna zveza (Sekretar KZS).
– Objava podatkov o kategoriziranih športnikih je javna na spletu OKS. Podatkov ne moremo objavljati, če se oseba o objavi ne strinja (Varstvo osebnih podatkov), zato je potreben na PRIJAVI tudi podpis predlaganega športnika.
– Vsak kategorizirani športnik mora imeti opravljen zdravniški pregled. Pregled opravljajo samo na dveh mestih (Ljubljana, Celje). Zgodi se lahko, da  tekmovalci, ki so dobili status kategoriziranega športnika, o tem sploh niso obveščeni s strani kluba. Ob morebitnem inšpekcijskem pregledu s strani Ministrstva za šolstvo, kjer kontrolirajo opravljen zdravniški pregled kategoriziranih športnikov se lahko pojavi to, da športnik sploh ni vedel, da je kategoriziran.
– Status Kategoriziranega športnika je pravica vsakega športnika/tekmovalca. Na osnovi tega si lahko športnik uveljavlja določene statuse med šolanjem ali v svojem delovnem okolju. Nekateri klubi  pa na osnovi tega pridobijo tudi finančna sredstva na razpisih. Zato apeliramo na vsa VODSTVA KARATE KLUBOV, da pravočasno oddajo PRIJAVE za vse svoje športnike, ki so izpolnili kriterije za kategorizacijo. Morebitne zamude ne bomo mogli upoštevati po zaprtju spletne aplikacije ŠportSI 360.

Samo Jurhar
Sekretar KZS

Dopis – KZS – KATEGORIZACIJA – februar 2021

Prijavni_OBRAZEC_kategorizirani sportnik_februar 2021 (vzorec)

Vzorec_KATEGORIZACIJA KZS 01.02.2021

 

SORODNA VSEBINA