Karate zveza Slovenije

KATEGORIZACIJA OKS 01.OKTOBER 2020

KATEGORIZACIJA OKS 01.OKTOBER 2020

 

DATUM: 25.08.2020

 

VSEM KLUBOM KARATE ZVEZE SLOVENIJE

 

OKS-ZŠZ bo 1. oktobra 2020 izdal novo evidenco kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljena evidenca bo vsebovala vse športnike, ki so rezultate dosegli od 16.12.2019 (zaradi izrednih ukrepov ob epidemiji COVID-19 razpisa za evidenco 1.6.2020 ni bilo) do 31.8.2020 in bodo predlagani s strani nacionalnih panožnih športnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«.

 

Ker gre za obdobje prehoda na nov informacijski sistem ŠportSI 360° je potrebno tokrat izjemoma vaše prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika tudi izvoziti v excel (datoteka priloženain jih posredovati na elektronski naslov sekretar@karate-zveza.si.

Vse prijave, ki bodo v elektronski obliki prispele na naslov Karate zveze Slovenije do srede 02.09.2020, bodo vnesene v aplikacijo. Po tem datumu prejete prijave bodo upoštevane za naslednje obdobje kategorizacije.

 

POGOJI, PRAVILA IN KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI:

http://www.olympic.si/datoteke/Pogoji%2C%20pravila%20in%20kriteriji%20za%20registriranje%20in%20kategoriziranje%20%C5%A1portnikov.pdf

 

 

KRITERIJI ZA KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV:

 

KARATE 63

 

Športnik olimpijskega razreda

 

Trajanje 4 leta

OI osvojeno 1. do 3. mesto

SP osvojeno 1. do 3. mesto

 

Športnik svetovnega razreda

 

Trajanje 4 leta

SVI osvojeno 1. mesto

EP osvojeno 1. mesto

 

Trajanje 2 leti

OI osvojeno do 5. mesto

SP osvojeno do 5. mesto

SVI osvojeno 2. do 3. mesto

EP osvojeno 2. do 3. mesto

SRL 64 uvrstitev na 1. do 8. mesto na končni rang lestvici sezone

 

 

 

 

Športnik mednarodnega razreda

 

Trajanje 2 leti

OI dosežena ena zmaga

SP osvojeno do 9. mesto

SP neol osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe

SVI doseženi dve zmagi

EP osvojeno do 5. mesto

EP neol osvojeno 1 .do 2. mesto za ekipe

SI osvojeno 1. mesto

 

Trajanje 1 leto

EP osvojeno do 9. mesto

SPP tekma 65 osvojeno 1. do 5. mesto

SI osvojeno 2. do 3. mesto

SVI dosežena 1. zmaga

SRL uvrstitev na 9. do 64. mesto na končni rang lestvici sezone

 

Športnik perspektivnega razreda

 

Trajanje 2 leti

SP varianta B dosežena ena zmaga

EP varianta B doseženi dve zmagi

ml. SP doseženi dve zmagi

ml. SP neol osvojeno 1. do 3. mesto za ekipe

ml. čl., ml. EP osvojeno 1. do 9. mesto

ml. EP neol osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe

MOI doseženi dve zmagi

 

Trajanje 1 leto

SRL varianta B uvrstitev od 65. do 100. mesta na končni rang lestvici sezone

ml. SRL 66 uvrstitev od 1. do 64. mesta na končni rang lestvici sezone

 

Športnik državnega razreda

 

SP dosežena ena zmaga

EP dosežena ena zmaga

MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem tekmovanju, ki je

organizirano v skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali

EKF) in je uvrščeno na koledar članice WKF ali EKF

DP osvojeno 1. do 3. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve

zmagi

osvojeno 1. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

 

Športnik mladinskega razreda

 

ml. SP dosežena ena zmaga

ml. EP dosežena ena zmaga

ml.,ml.čl. MT doseženi dve zmagi na uradnem mednarodnem mladinskem tekmovanju, ki

je organizirano v skladu s pravili Mednarodne karate federacije (WKF ali

EKF) in je uvrščeno na koledar članice WKF ali EKF

ml.,ml.čl. DP osvojeno 1. do 5. mesto za posameznike, v kolikor sta bili doseženi dve

zmagi

osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe, v kolikor sta bili doseženi dve zmagi

 

63 V borilnih športnih panogah je za upoštevanje dosežkov potrebno doseči vsaj dve zmagi v kolikor ni to drugače opredeljeno, razen na OI, SP in EP (tudi v mladinskih kategorijah), kjer je potrebno doseči vsaj eno zmago. Če je športnik napredoval brez borbe, se to praviloma ne upošteva kot zmaga.

64 SRL – individual WKF ranking

65 Karate 1 – Premier League

66 ml. SRL – individual WKF ranking v ustrezni mladinski kategoriji

 

SPLOŠNA NAVODILA (iz kriterijev):

 

DOSEŽEK

 

Dosežek posameznika je opredeljen z uvrstitvijo na uradnem končnem vrstnem redu posameznega tekmovanja uradnega tekmovalnega sistema v posamezni športni disciplini ali z doseženim državnim, evropskim ali svetovnim rekordom v športnih disciplinah uradnih tekmovalnih sistemov. Kot dosežek je opredeljena tudi uvrstitev na uradni svetovni ali evropski jakostni lestvici v posamezni ali več športnih disciplinah, kjer je podlaga za uvrstitev na lestvici dosežen rezultat na tekmovanjih uradnih tekmovalnih sistemov v posamezni ali več športnih disciplinah.

 

KONKURENCA

 

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah praviloma upošteva dosežek na državnem prvenstvu ali državnem pokalnem prvenstvu pod pogojem, da je na tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj šest (6) posameznikov ali ekip v določeni športni panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje.

 

Športniku se za pridobitev naziva kategoriziranega športnika v individualnih športnih panogah upošteva dosežek na mednarodnem tekmovanju pod pogojem, da je na določenem tekmovanju aktivno sodelovalo najmanj osem (8) posameznikov ali ekip iz najmanj šestih (6) reprezentanc oz. držav v določeni športni panogi oziroma disciplini in da so bili najmanj štirje (4) uvrščeni, ob upoštevanju konkurence v morebitnih predhodnih kvalifikacijah za uvrstitev na glavno tekmovanje ali morebitnega drugačnega načina kvalifikacije na tekmovanje (npr. pozivno tekmovanje samo absolutno najboljših, ko ni nujno, da so iz 6. držav – upošteva se samo pri tekmovanjih najvišjega ranga in ne npr. regijskih pozivnih tekmovanjih).

 

 

Za kategorizacijo bodo pod pogoji, ki jih določa OKS, upoštevani rezultati s turnirjev v vseh treh stolpcih. Klubi, ki se bodo udeležili mednarodnih turnirjev v tujini, navedenih v 3. stolpcu in bodo želeli dosežene rezultate upoštevati za kategorizacijo, bodo morali sami pridobiti iz strani organizatorja tekmovanja, zapisnik tekmovanja in prijavno listo za želeno kategorijo.

 

  • Upoštevajo se rezultati do 31.08.2020.

Športnike lahko kategorizirate tudi na osnovi rezultatov, ki so jih dosegli v preteklem kvartalu, vendar bodo ti imeli krajši status kategoriziranega športnika.

Na OKS bomo posredovali samo prijave, ki bodo izpolnjevale vse pogoje.

  • Kdor bo posredoval napačne podatke, bo KZS proti odgovorni osebi, ki je izpolnila prijavo  primerno ukrepala.
  • Klube obveščamo, da ne prijavljajo svojih tekmovalcev direktno na OKS, ker je za to zadolžena samo panožna športna zveza (Sekretar KZS).
  • Objava podatkov o kategoriziranih športnikih je javna na spletu OKS. Podatkov ne moremo objavljati, če se oseba o objavi ne strinja (Varstvo osebnih podatkov), zato je potreben na PRIJAVI tudi podpis predlaganega športnika.
  • Vsak kategorizirani športnik mora imeti opravljen zdravniški pregled. Pregled opravljajo samo na dveh mestih (Ljubljana, Celje). Zgodi se lahko, da  tekmovalci, ki so dobili status kategoriziranega športnika, o tem sploh niso obveščeni s strani kluba. Ob morebitnem inšpekcijskem pregledu s strani Ministrstva za šolstvo, kjer kontrolirajo opravljen zdravniški pregled kategoriziranih športnikov se lahko pojavi to, da športnik sploh ni vedel, da je kategoriziran.
  • Status Kategoriziranega športnika je pravica vsakega športnika/tekmovalca. Na osnovi tega si lahko športnik uveljavlja določene statuse med šolanjem ali v svojem delovnem okolju. Nekateri klubi  pa na osnovi tega pridobijo tudi finančna sredstva na razpisih. Zato apeliramo na vsa VODSTVA KARATE KLUBOV, da pravočasno oddajo PRIJAVE za vse svoje športnike, ki so izpolnili kriterije za kategorizacijo. Morebitne zamude ne bomo mogli upoštevati po zaprtju spletne aplikacije ŠportSI 360.

 

Samo Jurhar

Sekretar KZS

 

Dopis – KZS – KATEGORIZACIJA – oktober 2020

Prijavni_OBRAZEC_kategorizirani sportnik_oktober 2020 (vzorec)

SportSI360_vnos_rezultatov_karate (vzorec)

SORODNA VSEBINA