Karate zveza Slovenije

KATEGORIZACIJA OKS 1.7.2021

 

Datum: 18.5.2021

VSEM KLUBOM KARATE ZVEZE SLOVENIJE

OKS-ZŠZ bo 1. julija 2021 izdal novo evidenco kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljena evidenca bo vsebovala vse športnike, ki so rezultate dosegli do 31.5.2021 in bodo predlagani s strani nacionalnih panožnih športnih zvez. Dosežki športnikov bodo vrednoteni po »Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«.

Ker gre za obdobje prehoda na nov informacijski sistem ŠportSI 360° je potrebno tokrat izjemoma vaše prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika tudi izvoziti v excel (datoteka priložena) in jih posredovati na elektronski naslov sekretar@karate-zveza.si.

Vse prijave, ki bodo v elektronski obliki prispele na naslov Karate zveze Slovenije do torka 1.6.2021, bodo vnesene v aplikacijo. Po tem datumu prejete prijave bodo upoštevane za naslednje obdobje kategorizacije.

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA