Karate zveza Slovenije

KZS v športnem duhu usmerjena v nadaljnje aktivnosti: 1. redna letna skupščina

Z združevanjem bomo lahko dosegli še boljše rezultate

Laško, 27. marec 2018 – Karate zveza Slovenije je v Laškem sklicala 1. redno letno skupščino, na kateri so obravnavali aktivnosti lanskega leta, soglasno sprejeli plan dela za leto 2018 in izvolili organe skupščine. Sodelovali so tudi državni predstavniki, ki se bodo zavzemali za dobre pogoje zveze tudi na širšem področju.

Redne letne skupščine se je udeležilo 55 članov, kar predstavlja več kot 85 % predstavnikov klubov in kaže na pozitiven trend želje klubov po participaciji zveze in aktivnem sodelovanju v slednji.

Predsednik Karate zveze Slovenije, Borut Strojin je poudaril:

“S skupnimi cilji moramo biti usmerjeni v željo po napredku, da stopimo ob bok prihodnosti v karateju … Skupen interes nam mora predstavljati gonilo združevanja in v to smo usmerjamo tudi vse nadaljnje aktivnosti Karate zveze Slovenije.”

Ob tej priložnosti je predsednik Zveze karate organizacij Slovenije (ZKOS), dr. Igor Lukšič sporočil: »Zveza karate organizacij Slovenije podpira prizadevanje Karate zveze Slovenije za povezovanje in utrditev statusa karateja. ZKOS priznava prednost KZS in je pripravljena na primerno obliko združitve. Slednja bi bila dobra podlaga za izboljšanje pogojev delovanja in večjo reprezentativnost karateja.«

Direktor Direktorata za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Boro Štrumbelj, je poudaril: »Z novim predsedstvom je v Karate zvezo Slovenije prispel nov veter, ki si želi skupnega nastopa. Čestitam vam, da ste postali olimpijski šport, hkrati pa ste dokazali, da ste odprta organizacija.«

Karate zveza Slovenije je na skupščini soglasno sprejela poročilo za leto 2017, obravnavan in sprejet je bil zaključni račun KZS, prav tako je bil soglasno sprejet plan dela za leto 2018. V sklopu slednjega so izpostavili povezovanje med različnimi komisijami, nudenje strokovne podpore klubskim trenerjem tudi izven organiziranih izobraževalnih programov, priprave modelov za promocijo in širjenje karateja med mladimi, pomoč klubom pri prijavi na razpise, ter številna dodatna izobraževanja za trenerje invalidov,  vaditelje in druge trenerje. Jeseni bodo organizirali tudi Šolsko karate ligo pod okriljem KZS, vzporedno pa bodo vsebinsko pripravljali Karate kampe. Sledila bo tudi priprava in izbor reprezentance na nastop SI TARRAGONA in MOI Buenos Aires.

Člani Karate zveze Slovenije so soglasno sprejeli dopolnitev statuta – doregistracijo dejavnosti Para-karate. S slednjim si bo Karate zveza Slovenije prizadevala za razvoj in promocijo rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega karateja za osebe z posebnimi potrebami in invalide, ter vključevanje le teh v aktivnosti članov zveze. Predstavniki zveze so soglasno sprejeli tudi prestavitev sedeža Karate zveze Slovenije na Grad Komenda na Polzelo.

Sledila je razprava predstavnikov klubov, ki so na skupščini podali tudi svoja mnenja. Slednje bo izvršni odbor obravnaval in se zanje v čim večji meri v skupnem duhu povezovanja, ter športnih izboljšav aktivno zavzemal.

 

SORODNA VSEBINA