Karate zveza Slovenije

Licenčni seminar KZS

Karate zveze Slovenije razpisuje licenčni seminar za strokovne delavce v karateju. V skladu z določbami Zakona o športu ter Pravilnika o tehnični komisiji Karate zveze Slovenije je seminar obvezen za vse strokovne delavce v karateju, ki so vpisani v register usposobljenih strokovnih delavcev. Z udeležbo na seminarju bodo potrdili licenco za leto 2022. Zato klube prosimo, da poskrbijo za udeležbo svojih strokovnih delavcev na seminarju.

Licenčnega seminarja se lahko udeležijo tudi posamezniki in strokovni delavci klubov, ki niso člani Karate zveze Slovenije.

Strokovni delavci, ki so v letošnjem letu opravili usposabljanje ali dodatno usposabljanje Strokovni delavec  1 ali Strokovni delavec 2, imajo licenco za leto 2022 že potrjeno, zato udeležba na seminarju ni obvezna.

Licenčni seminar bomo organizirali preko video konference.
11. 12. 2021 s pričetkom  ob 9:00
in
8. 1. 2022 s pričetkom 9:00

NA PRIJAVNICI OZNAČITE PRVI ALI DRUGI TERMIN. V primeru večjega števila prijavljenih za posamezen termin imajo prednost tisti, ki se prijavijo prej.
En dan pred začetkom predavanj boste dobili ustrezne povezave za vključitev v video konferenco.

Prijava v spletno učilnico ob 08.45!

URNIK IN PROGRAM LICENČNEGA SEMINARJA

9:00 – 12:00  Kondicijska priprava reprezentantov in borbeni program NPŠŠ

10:30 – 13:30  Digitalizacija reprezentanc in NPŠŠ

13:30 – 14:30  Odmor

14:30 – 16:00  Več nivojski tekmovalni sistem

Med predavanji bodo krajši odmori.

Pogoji za izdajo licenc

Licenca je izdana strokovnim delavcem pod naslednjimi pogoji:

·         da imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali ustrezno strokovno usposobljenost,
·         dokažejo svojo permanentno strokovno izpopolnjevanje.

Udeležba na seminarju zagotavlja podaljšanje licence strokovnim in izobraženim delavcem v karateju za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2022.

Število slušateljev za posamezni termin je omejeno na 80, zato bomo pri potrditvi udeležbe upoštevali datum prispele prijave.

Kotizacija za udeležence znaša 60,00 € in se plača na transakcijski račun KZS:

SI56 0310 0101 2382 504.

Obvezno navedite referenco!! Sklic: 042 + Šifra kluba – objavljena na spletni strani KZZ:

Kotizacijo je potrebno poravnati do srede, 8. 12. 2021.

Izpolnjeno, podpisano in žigosano prijavnico pošljite najkasneje do srede, 8. 12. 2021 (skenirano) po e-pošti na naslov: tek@karate-zveza.si. K prijavi dodajte kopijo potrdila o plačilu kotizacije.

Spletna prijava: Klubom z ustreznim administratorskim dostopom, bomo omogočili tudi  spletno prijavo, preko aplikacije Moje spretnosti. Ko bo prijavnica pripravljana vas bomo obvestili. Tudi spletno prijavnico je potrebno oddati do srede 8.12.2021

Tehnična komisija KZS

Dr. JERNEJ SEVER

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA