Karate zveza Slovenije

Nujno obvestilo – Redna letna skupščina KZS

Zaradi tehničnih razlogov se je Izvršni odbor karate zveze Slovenije odločil, da spremeni kraj redne letne skupščine KZS v Gala dvorano Thermane d.d. Laško. Datum in čas skupščine ostaneta nespremenjena. Torek, 27. marec 2018 ob 18.00 uri.

Predsednike oziroma zakonite zastopnike klubov prosimo, da se redne letne skupščine zanesljivo in osebno udeležite. V primeru vaše odsotnost oziroma, če na skupščino pošljete pooblaščenca s poverilnico, se ta mora izkazati verifikacijski komisiji z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika (žig in podpis).

 Športni pozdrav,

Samo Jurhar

Sekretar KZS

SORODNA VSEBINA