Karate zveza Slovenije

Podaljšanje mandata vodstvu KZS

Številka: 2021/IO KZS/KS 5
Datum: 29.5.2021

Zapisnik 5. korespondenčne seje IO KZS z dne, 28.5.2021

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, Matija Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 5. korespondenčni seji dne, 28.5.2021 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1.     Podaljšanje mandata vodstvu KZS zaradi epidemije COVID 19

Ad. 1:

Ker epidemija COVID 19 še ni uradno preklicana, ki predstavlja prepreko višje sile, opravlja predsednik naloge vršilca dolžnosti in je zadolžen za sklic izrednega zasedanja skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov Karate zveze Slovenije. Mora se izvesti nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v roku 90 dni od preklica epidemije.

Predsednik KZS predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 1 KS 5/2021:

Vlada Republike Slovenije je dne 12.5.2021 na 74. redni seji z odlokom podaljšala stanje epidemije Covid-19 na območju celotne države za 30 dni. Odlok je začel veljati 17.5.2021 in velja do 17.6.2021.
Glede na to, da se redna volilna skupščina Karate zveze Slovenije še ni izvedla zaradi epidemiološke situacije v državi v povezavi s Covid-19, se mora izvesti izredna volilna skupščina v skladu z določili Statuta Karate zveze Slovenije. Trenutna epidemiološka situacija in odločitev Vlade Republike Slovenije, da se stanje epidemije še podaljšuje za obdobje 30 dni predstavlja prepreko višje sile za sklic izredne skupščine in izvedbo volitev za predsednika Karate zveze Slovenije.
V skladu z 42. členom Statuta v primeru, ko predsednik Zveze ni izvoljen, opravlja dosedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti, ki je zadolžen za sklic izrednega zasedanja skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov Zveze. Izredna skupščina za izvolitev mora biti sklicana najkasneje v roku 90 dni po odpravi ovir za izvedbo skupščine. To pomeni, da se mora izredna skupščina razpisati v roku 90 dni od 17.6.2021, v kolikor bo stanje epidemije s tem datumom prenehalo. Istočasno se izvede tudi redna letna skupščina.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 1 član PROTI, 1 član VZDRŽAN. Sklep je sprejet.

 

Priloge:

 

SORODNA VSEBINA