Karate zveza Slovenije

PRESTAVITEV – 1. redne letne in volilne skupščine KZS z dne, 24. marec 2021

Spoštovani člani Karate zveze Slovenije!

S sklepom IO KZS, 3. korespondenčna seja z dne 22.3.2021, prestavljamo 1. redno in volilno skupščino KZS v letu 2021 z dne 24.3.2021 na čas po epidemiji!

Pred prestavitvijo skupščine smo pridobili pravna mnenja MIZŠ (priloga), OD Završek&Šnajder in Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge MNZ.

MNZ, 22.3.2021:

Spoštovani,

v skladu z določili 5. člena Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 je zbiranje ljudi nad 10 še vedno prepovedano.

Priporočamo vam, da skupščino izvedete preko interneta.

Lep pozdrav,

DIREKTORAT ZA POLICIJO IN DRUGE VARNOSTNE NALOGE
Ministrstvo za notranje zadeve
Republika Slovenija

POLICE AND SECURITY DIRECTORATE
Ministry of the Interior
Republic of Slovenia
T: +386 1 428 56 68 /F: + 386 1 428 55 15

OD Završek&Šnajder, 22.3.2021:

Kar se tice izvedbe neposredne skupščine, menim, da ne gre za korporativni sklic in za sestanek oziroma sejo med člani združenja, zato predlagam, da se glede na epidemiološke razmere in sam Odlok vse člane obvestil, da se skupščina z istim dnevnim redom preložil za največ tri mesece od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

MIZŠ, 19.3.2021:

Spoštovani,

V nadaljevanju odgovarjam na vaš dopis na temo izvedbe skupščine Karate zveze Slovenije, ki nam ga je odstopilo v reševanje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odgovor temelji na razlagi Ministrstva za notranje zadeve, ki je pristojno za tolmačenje Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 30/21 in 35/21) in drugih omejitev s področja javnega reda.

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 prepoveduje zbiranje več kot 10 ljudi.
Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) v 114. členu (sklic in izvedba zbora članov društva, zveze društev oziroma podružnice tujega društva) določa:

1) Ne glede na določbe temeljnega akta oziroma statuta lahko društvo, zveza društev oziroma podružnica tujega društva (v nadaljnjem besedilu: društvo) v času do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19, o najpomembnejših odločitvah skliče in izvede zbor članov društva korespondenčno, če lahko zagotovi enakopravnost sodelovanja vseh članov. Za sklic, izvedbo in odločanje na korespondenčnem zboru članov društva se uporabljajo določbe temeljnega akta društva ali zveze.

(2) Če je zastopniku ali članu organov upravljanja društva v času veljavnosti ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, določen s temeljnim aktom oziroma statutom, se mu mandat podaljša do prvega zbora članov, ki sledi poteku mandatne dobe, če društvo zbora članov ne more sklicati na način, določen s prejšnjim odstavkom. Društvo je dolžno sklicati zbor članov najpozneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.

Dne 4. 2. 2021 pa je bil sprejet Zakon o dodatnih ukrepi za omilitev posledic Covid – 19 (Uradni list RS, št 15/21) pa 114. člen zgoraj navedenega zakona dopolnjuje s tretjim odstavkom in sicer:

(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za skupščino zbornice in skupščino združenja

Ta zadnja dopolnitev je stopila v veljavo 5. 2. 2021

Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za policijo in druge varnostne naloge: Dpdvn.Mnz@gov.si.

Bodite dobro in ostanite zdravi.

Priloge :

 

SORODNA VSEBINA