Karate zveza Slovenije

Program usposabljanja strokovnih delavcev

Strokovni nazivi:  
VADITELJ
TRENER
TRENER INŠTRUKTOR

*

Strokovni delavec I

VADITELJ KARATEJA

POGOJI ZA VPIS

 • dopolnjenih 18 let
 • dokončana najmanj V. stopnja izobrazbe
 • 1. kyu

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

 • uspešno opravljen izpit za vaditelj karateja in I.DAN
 • dvoletna praksa v klubu pod mentorstvom trenerja z veljavno licenco

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Udeležba: Prisotnost na tečaju mora biti 85% pri teoretičnem kot praktičnem delu.
Izpit:   (1) Teorija: pisni test iz teoretičnih vsebin
(2) Praksa: izdelana priprava za vadbeno enoto in izvedba nastopa
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku dveh let od zaključka predavanj. Izpit lahko opravljajo največ tri (3) krat.

SEZNAMI IN EVIDENCE

Razpisi in evidence se vodijo v spletni aplikaciji ŠpAK.

NAVEDBA NAZIVA

Kandidat pridobi po uspešno zaključenem usposabljanju strokovni naziv Strokovni delavec I – VADITELJ KARATEJA

LICENCIRANJE

Pridobljeno licenco za vaditelja karateja bodo kandidati potrjevali v skladu s Pravilnikom o licenciranju strokovnih delavcev Karate zveze Slovenije. Veljavnost licence je eno leto.

**

Strokovni sodelavec II 

TRENER

POGOJI ZA VPIS

 • diploma Strokoni delavec I – Vaditelj karateja
 • starost vsaj 21 let
 • dokončana najmanj V. stopnja izobrazbe
 • letna praksa v vlogi vaditelja karateja
 • 1. Dan

POGOJI ZA NAPREDOVANJE

Ocenjevanje:

 • Ni opravil (ocena 5)
 • Opravil (6,7)
 • Uspešno opravil (8,9,10)

Samo kandidati, ki so šolanje uspešno opravili lahko nadaljujejo z usposabljanjem.

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Udeležba: Prisotnost na tečaju mora biti 85% pri teoretičnem kot praktičnem delu.
Izpit:

(1) Teorija:

 • Izpiti iz splošnih predmetov (3)
 • Izpit iz sodniških pravil
 • Izpit iz teorije karateja

(2) Praksa:

 • Izdelana priprava za vadbeno enoto in izvedba nastopa
  (temo izbere komisija)
 • Opravljena pedagoška praksa

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj. Posamezni izpit lahko opravljajo največ tri (3) krat.

NAVEDBA NAZIVA

Kandidat pridobi po uspešno zaključenem usposabljanju strokovni naziv Strokovni delavec II – TRENER KARATEJA.

***

Strokovni sodelavec III

TRENER INŠTRUKTOR

POGOJI ZA VPIS

 • diploma Trener karateja (z oceno 8 ali več)
 • dokončana najmanj V. stopnja izobrazbe
 • 2 letna praksa v vlogi trenerja
 • 2.DAN

POGOJI ZA DOKONČANJE USPOSABLJANJA

Izpit: Kandidat zagovarja svojo diplomsko nalogo.
Obveznosti: Kandidat napiše seminarsko nalogo, v kateri obdela izbrano temo. Naloga mora vsebovati vsaj 16 tipkanih strani (formata A4). Mentorja določi Tehnična komisija KZS, ki sestavi tudi tričlansko komisijo pred katero kandidat zagovarja nalogo.
Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku 3 let od začetka šolanja.

NAVEDBA NAZIVA

Kandidat pridobi po uspešno zaključenem usposabljanju strokovni naziv Strokovni delavec III – TRENER INŠTRUKTOR KARATEJA