Karate zveza Slovenije

RAZPIS – 1. POKALNA TEKMA KZS 20. 6. 2020 – ŠENČUR

V soboto 20. 6. 2020 Karate zveza Slovenije organizira v sodelovanju s tehničnim organizatorjem KK ŠENČUR 1. pokalno tekmo v borbah, katah in ekipnih katah za starostne kategorije do 21 let. Tekmovanje bo potekalo:
V športni dvorani ŠENČUR, na naslovu: Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur.

Začetek tekmovanja ob 10:00 uri, brez uradne otvoritve po točno določenem urniku tekmovanja, ki bo objavljen po zaključku prijav.

Tekmovanje bo zaradi poznane situacije korona virusa potekalo po predpisanih omejitvah v skladu z omejitvami VLADE, OKS in NIJZ-ja

Število tatamijev bomo prilagodili številu prijavljenih tekmovalcev, tekmovanje pa izvajali po točno določenem urniku, ki ga bomo objavili na e-karate.si in poslali na mail vsem prijavljenim klubom po zaključku prijav.

Vse trenerje obveščamo, da morajo prijave opraviti do torka  16. 6. 2020 zaradi usklajevanja urnika, poznejše prijave in odjave ne bodo možne.

 

POTEK PRIHAJANJA TEKMOVALCEV

Tekmovalci lahko na tekmovanje pridejo pol ure pred začetkom kategorije v kateri nastopa, po možnosti že oblečeni v kimono saj v dvorani garderobe ne bodo odprte. Tekmovalci morajo obvezno imeti akreditacijo pripeto na vidno mesto. V dvorano brez akreditacije vstop ne bo možen. Tehtanje se bo izvajalo v avli pred dvorano najmanj pol ure pred napovedano kategorijo.

POTEK ODHAJANJA TEKMOVALCEV

Vsi tekmovalci bodo osvojene medalje prejeli takoj po zaključku tekmovanja v svoji kategoriji na tatamiju, kjer so tekmovali. Vsi tekmovalci, ki bodo z tekmovanjem zaključili morajo takoj zapustiti športno dvorano in prepustiti prostor naslednjim tekmovalcem po urniku. Priporočamo, da tekmovalci po končanju tekmovanja zapustijo tudi okolico športne dvorane.

GLEDALCI SPREMLJEVALCI IN TRENERJI

Gledalcev in spremljevalcev na tekmovanju ne bo, zato tribune v dvorani ne bodo v uporabi. V dvorano smejo samo tisti trenerji, ki imajo opravljeno licenco in bodo akreditacijo imeli s sabo pripeto na vidno mesto. OPOZORILO glede na to da se bodo trenerji srečevali z ostalimi športniki in strokovnimi delavci morajo ves čas ko so v dvorani nositi zaščitne maske!

 

Pravila: Zaradi posebne situacije in izvedbe tekmovanja lahko tekmovalna komisija na dan tekmovanja spremeni tekmovalni režim. Na tekmovanju veljajo sodniška pravila Karate zveze Slovenije. V vseh kategorijah se izvaja polni repasaž (poraženci finalistov se borijo za dve tretji mesti). Veljajo starostne in težnostne kategorije, kot so bile navedene v letnem razpisu za registracijo 2020. Pri ekipnih katah lahko nastopa za ekipo en tekmovalec iz nižje starostne skupine!

Udeležba: Pravico do udeležbe imajo vsi registrirani tekmovalci Karate zveze Slovenije s poravnanimi finančnimi obveznostmi za leto 2020.

Tekmovalna taksa znaša 20€ za posamezni nastop in 30€ za ekipo. Tekmovalne takse nakazujte na TRR račun KZS:
03100-1012382504, sklic 00 013-“šifra kluba”
(šifre najdete na spletni strani    http://www.karate-zveza.si/clani.asp)

 Točkovanje za Pokal Slovenije:

Točkujejo se osvojena mesta od 1. do 6. v vseh disciplinah in kategorijah za Pokal Slovenije 2020

TOČKOVANJE IN PODELITEV POKALNIH ZMAGOVALCEV BO IZVEDENO SAMO V PRIMERU DA KZS IZVEDE VSE TRI POKALNE TEKME!

Prosimo, da upoštevate naslednja navodila:

Tekmovalne takse morajo biti poravnane najkasneje do četrtka 18.6.2020, klubi oziroma tekmovalci ki ne bodo imeli poravnane tekmovalne takse jim nastop ne bo dovoljen.

  1. Rok za prijave je  sreda 16. 6. 2020 do 24:00 ure Spletna prijava na portalu: http://e-karate.si
  2. Vsi tekmovalci in trenerji morajo biti popolnoma zdravi brez povišane telesne temperature in ostalih znakov bolezni.
  3. Tekmovalci nastopajo v svoji, s sodniškimi pravili predpisani tekmovalni in zaščitni opremi ter uporabljajo svoje rdeče/modre pasove, rokavice in ščitnike za noge. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizatorji tekmovanja niso odgovorni za morebitne poškodbe tekmovalcev.
  4. Redarska služba organizatorja bo vstop v dvorano z borišči dosledno dovolila samo: tekmovalcem v kategoriji kjer nastopajo z vidno pripeto akreditacijo in strokovnemu kadru z licenco KZS katere akreditacije bodo imeli pripete na vidnem mestu.

Nasvidenje v Šenčurju!

Polzela 04. 06.2020

Karate zveza Slovenije

Tekmovalna komisija predsednik

Tomaž Deberšek

SORODNA VSEBINA