Karate zveza Slovenije

RAZPIS PRVEGA DODATNEGA USPOSABLJANJA ZA OBSTOJEČE VADITELJE KZS, KI SO VADITELJSKI TEČAJ OPRAVLJALI PO LETU 1998

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

NAMEN IN STOPNJA USPOSABLJANJA:

Karate zveza Slovenije razpisuje dodatno strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC I – športno treniranje – KARATE. Dodatno usposabljanje je namenjeno vsem vaditeljem, ki so usposabljanje opravili po letu 1998 in pod okriljem Karate zveze Slovenije. Po dodatnem usposabljanju bodo kandidati osvojili kompetence, ki v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustrezajo zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50.členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe.

OBRAZLOŽITEV:

V skladu z 92. členom zakona o športu (ZŠpo-1), morajo dosedanji vaditelji in inštruktorji karateja, najkasneje v 3 letih od uveljavitve zakona, torej do junija 2020,  opraviti dodatne zahtevane vsebine na osnovi katerih se jim lahko v skladu 49. In 50. členom  (ZŠpo-1) prizna 1. stopnja strokovne usposobljenosti.
DODATNA USPOSABLJANJA ZA PREOSTALE VADITELJE IN INŠTRUKTORJE KARATEJA:
Za vaditelje in inštruktorje karateja, ki so usposabljanje opravili pred letom 1998 ali so ga opravljali v organizaciji drugih zvez, bomo usposabljanje organizirali ločeno. Predvidoma pomladi 2019.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:

Tečaj se prične v petek 1. 3. 2019 ob 16:00 na Osnovni šoli Zadobrova, Zadobrovška cesta 35, Ljubljana in zaključi 10.3.2019. Prihod vseh udeležencev je ob 1.3. 2019 ob 16:00.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:

·         Opravljena 1. stopnja usposobljenosti (Vaditelj) v okviru KZS (potrdilo- diploma) in vpis v razvid strokovnih delavcev v športu – ŠPAK

CENA TEČAJA:

Cena dodatnega usposabljanja (45 ur) (člani KZS) –  290 eur
Popusti na usposabljanje:
–          Za dva udeleženca iz istega kluba 5% popusta
–          Za tri udeležence iz istega kluba 10% popusta
–          Za štiri in več udeležencev iz istega kluba 20 % popusta

Omenjeni znesek je potrebno do pričetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun KZS: SI56 0310 0101 2382 504. Obvezno navedite referenco: Sklic: 041 + Šifra kluba (objavljena na spletni strani KZS).
Skenirano diplomo o opravljenem vaditeljskem tečaju, prijavnico na dodatno usposabljanje in potrdilo o plačilu je potrebno do 22.2. 2019 poslati na elektronski naslov tehnične komisije tek@karate-zveza.si.

OMEJITEV PRIJAV:

Na prvo dodatnega usposabljanja bomo sprejeli največ 35 kandidatov. V primeru, da bo prijav več, bomo upoštevali prej prispele prijave. Kandidati, ki se ne bodo prijavili na prvo dodatno usposabljanje, se bodo lahko prijavili na drugo (predvidoma pomlad 2019) ali tretje dodatno usposabljanje (predvidoma zima 2020).

Tehnična komisija Karate zveze Slovenije
Predsednik
Dr. Jernej Sever

Priloge:
– Urnik – dodatno usposabljanje marec 2019
Prijavnica_dodatno_usposabljanje_1_stopnja_karate
– Prijavnica_dodatno_usposabljanje_1_stopnja_karate

SORODNA VSEBINA