Karate zveza Slovenije

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA: STROKOVNI DELAVEC II – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

STOPNJA USPOSABLJANJA:
Karate zveza Slovenije razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC II – športno treniranje – KARATE. Usposabljanje v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustreza zahtevam druge stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) druga stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da načrtuje, izvaja in spremlja proces športne vadbe. Usposabljanje traja 111 ur.

DATUM PRIČETKA, ZAKLJUČKA in ORGANIZACIJA USPOSABLJANJA:
Teoretični del usposabljanja bo potekal preko video konferenc. Pričetek teoretičnega  dela usposablja bo 15. 5. ob 16:00 zaključek pa 6. 6. 2020.
En dan pred začetkom predavanj boste dobili ustrezne povezave za vključitev v video konferenco.
Praktični del usposabljanja bomo izvedli po sprostitvi ukrepov za zajezitev COVID-19.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:
Na usposabljanje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo že pridobljen naziv Strokovni delavec I – športno treniranje – karate in imajo vsaj eno leto pedagoških izkušenj.

CENA USPOSABLJANJA:
Cena celotnega usposabljanja (111 ur) (člani KZS) –  950,00 eur
Cena celotnega usposabljanja (111 ur) (za klub in posameznike, ki niso člani KZS) – 1.100,00 eur
Popusti na usposabljanje:
–          Za dva udeleženca iz istega kluba 5% popusta
–          Za tri udeležence iz istega kluba 10% popusta
–          Za štiri in več udeležencev iz istega kluba 20% popusta

Omenjeni znesek je potrebno do pričetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun KZS: SI56 0310 0101 2382 504. Obvezno navedite referenco: Sklic: 041 + Šifra kluba (objavljena na spletni strani KZS).
Najkasneje do 11. 5. 2020 je potrebno na elektronski naslov tehnične komisije KZS tek@karate-zveza.si poslati:
–          Skenirano diplomo ali potrdilo o opravljenem usposabljanju za prvo stopnjo.
–          Prijavnico na usposabljanje.
–          Potrdilo o plačilu.
Usposabljanje se izpelje, če se prijavi najmanj 10 kandidatov.

POGOJI ZA DOKONČANJE:
Pogoji za pristop k izpitu:
·         Udeležba – prisotnost na tečaju mora biti najmanj 80% pri obveznih vsebinah in najmanj 80 % pri posebnih vsebinah,
·         Uspešno opravi 20 ur samostojnega pedagoškega dela pri mentorju, ki ima pridobljeno strokovno usposobljenost druge stopnje v skladu z drugim odstavkom 49. člena ZŠpo-1 v športni panogi karate.
·         Pripravi seminarsko nalogo na najmanj 8 straneh (12.000 znakov) ali kratek video prispevek za spletno učilnico.
Izpit sestavlja pisni preizkus znanja obveznih vsebin ter pisni in praktični preizkus znanja posebnih vsebin.
Izpit:
·         praktični preizkus znanja posebnih vsebin,
·         pisni preizkus znanja obveznih vsebin,
·         pisni preizkus znanja posebnih vsebin.

Izpit se vrednoti z »je opravil« ali »ni opravil«. Kandidat mora usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh let od zaključka tečaja, posamezen izpit pa lahko opravlja največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora tečaja ponovno udeležiti.

CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Posameznik pridobi kompetence, oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge karate, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

Dr. Jernej Sever
Tehnična komisija KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA