Karate zveza Slovenije

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA: STROKOVNI DELAVEC II – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

VODJA USPOSABLJANJA:
Sebastjan Budihna, mag.

STOPNJA USPOSABLJANJA:
Karate zveza Slovenije razpisuje strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC II – športno treniranje – KARATE.
Usposabljanje v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustreza zahtevam druge stopnje usposobljenosti športnih delavcev.
V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) druga stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da načrtuje, izvaja in spremlja proces športne vadbe.
Usposabljanje traja 115 ur.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:
Usposabljanje bo potekalo na Srednji šoli tehničnih strok Šiška, Litostrojska 51, Ljubljana.
Usposabljanje se prične v petek, 13. 3. 2020 ob 16:00 in zaključi 19. 4. 2020.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:
Na usposabljanje se lahko prijavijo kandidati, ki imajo že pridobljen naziv Strokovni delavec I – športno treniranje – karate
in imajo vsaj eno leto pedagoških izkušenj.

CENA USPOSABLJANJA:
Cena celotnega usposabljanja (115 ur) (člani KZS) –  950,00 eur
Cena celotnega usposabljanja (115 ur) (za klub in posameznike, ki niso člani KZS) – 1.100,00 eur
Popusti na usposabljanje:
–          Za dva udeleženca iz istega kluba 5% popusta
–          Za tri udeležence iz istega kluba 10% popusta
–          Za štiri in več udeležencev iz istega kluba 20% popusta

Omenjeni znesek je potrebno do pričetka usposabljanja nakazati na transakcijski račun KZS:
SI56 0310 0101 2382 504. Obvezno navedite referenco: Sklic: 041 + Šifra kluba (objavljena na spletni strani KZS).

Najkasneje do 6. 3. 2020 je potrebno na elektronski naslov tehnične komisije KZS tek@karate-zveza.si poslati:
–          Skenirano diplomo ali potrdilo o opravljenem usposabljanju za prvo stopnjo.
–          Prijavnico na usposabljanje.
–          Potrdilo o plačilu.

Tehnična komisija KZS
Dr. Jernej Sever, Predsednik TeK

Priloge:

SORODNA VSEBINA