Karate zveza Slovenije

SKUPŠČINA KZS 2019

Datum: 04.03.2019

PREDSEDNIKI KLUBOV IN ZAKONITI ZASTOPNIKI KLUBOV

VABILO NA SKUPŠČINO, MATERIAL IN POVERILNICA

Objavljamo vabilo na skupščino, poročilo predsednika, organov in komisij, finančno poročilo poslovanja za leto 2018, finančni plan poslovanja za leto 2019 in poverilnico za skupščino 2019.

Predsednike oziroma zakonite zastopnike klubov prosimo, da se redne letne skupščine zanesljivo in osebno udeležite. V primeru vaše odsotnost oziroma, če na skupščino pošljete pooblaščenca s poverilnico, se ta mora izkazati verifikacijski komisiji z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika (žig in podpis).

 

Športni pozdrav! Vodstvo KZS

Dokumenti za skupščino KZS 2019 se nahajajo na povezavi https://www.karate-zveza.si/skupscina-kzs-2019/.

SORODNA VSEBINA