Karate zveza Slovenije

SODNIŠKA PRAVILA WKF IN KZS

Že vse letošnje leto se je govorilo o novih spremembah tekmovalnih pravil, kljub temu, da so določene spremembe pravil že bile v začetku letošnjega leta. Predvsem je bilo govora o kata pravilih. Na Youth World Cup v Umagu, sta se na enem od borišč poizkusno izvajala dva sistema sojenja kat.

Pred nekaj dnevi smo dobili WKF Tekmovalna pravila, ki bodo v veljavi od 1.1.2018 dalje. Kljub pričakovanju, večjih novosti oziroma sprememb, ta niso prinesla.

V nadaljevanju predstavljamo glavne spremembe:

Uradno oblačilo sodnikov:  diskretna bela vrvica za piščalko, sodniki lahko nosijo poročni prstan

SENSHU: Če je tekmovalcu, ki ima SENSHU, dosojeno  v času 15 sekund in manj do konca borbe, opozorilo kategorije 2, zaradi izogibanje borbe ali ostalih incidentov kot so: Jogai, bežanje, »klinč«, rokoborba, potiskanje ali stati » prsa na prsa«, bo samodejno izgubil to prednost. Sodnik bo to pokazal z znakom za SENSHU, ki mu sledi znak za razveljavitev (TORIMASEN) in hkrati bo izrekel “AKA /AO SENSHU TORIMASEN”.

Če je do konca borbe ostalo še 15 sekund ali manj in je v tem času SENSHU razveljavljen, se ta ne more več dodeliti nobenemu od tekmovalcev.

Razlaga za SHIKKAKU: to je diskvalifikacija s celotnega turnirja, vključno z naslednjo kategorijo, za katero je tekmovalec morda bil prijavljen. SHIKKAKU se lahko izreče, če tekmovalec ne ravna v skladu z odredbami sodnika, če je zlonameren, naredi dejanje, ki škoduje ugledu in časti karateja, ali da z dejanjem krši pravila in športni duh turnirja. V primeru SHIKKAKU se lahko uvedejo tudi pravne in disciplinske sankcije.

Protest: trener ga mora najaviti najkasneje v roku ene minute po koncu borbe. Trener bo zahteval uradni protestni obrazec od šefa borišča. V štirih minutah ga bo moral izpolniti, podpisati in predati skupaj z odgovarjajočo pristojbino šefu borišča. To bo predano predstavniku Komisije za pritožbe, ki bo v petih minutah morala sprejeti odločitev.

Neprimerno obnašanje trenerja ni več razlog za izrek kazni SHIKKAKO njegovemu tekmovalcu. Po nalogu glavnega sodnika se mora trener umakniti s tekmovališča.

Tekmovalcu, ki hlini poškodbo, se izreče kazen kategorije 2 HANSOKU in v hujših primerih SHIKKAKO, če so sodniki mnenja, da je bila tehnika kontrolirana, in so zanjo dodelili točko/točke.

Kat pravila: Kriterij »Skladnost« ni več samostojen, temveč eden od kriterijev tehnične izvedbe. Sedaj imamo dva glavna kriterija ocenjevanja izvedbe kate: “Tehnična izvedba” in “Atletska uspešnost”.

Spisek uradnih kat je dopolnjen z naslednjimi katami: Sansai,  Kyan No Wanshu, Kyan No Chinto, Oyadomari No Passai, Chibana No Kushanku, Kishimoto No Kushanku (Takemura)

Sodniska-pravila_2018

SORODNA VSEBINA