Karate zveza Slovenije

SOFINANCIRANJE MLADINSKIH REPREZENTANC KZS

Številka: 2021/IO KZS/KS 9
Datum: 28.7.2021

Zapisnik 9. korespondenčne seje z dne, 27.7.2021

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Tomaž Deberšek, Zdenko Miklavc, Jože Hartl, Marko Mitrovič, Matija Sevšek in Blaž Žibret) na svoji 9. korespondenčni seji dne, 27.7.2021 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1.     Potrditev sofinanciranja zaključnih priprav mladinske reprezentance KZS 2021 za MEP Tampere 2021, Finska

Ad. 1:
KZS bo od 7. avgusta do 11. avgusta 2021 v Kranju izvedla zaključne priprave mladinske reprezentance KZS za prihajajoče MEP Tampere 2021. Udeležba na njih je obvezna za vse potrjene udeležence prvenstva. Priprave vodijo reprezentančni trenerji KZS, ki bodo prisotni na prvenstvu. Na priprave se povabi reprezentančnega zdravnika in fizioterapevta.
Zaradi pridobljenih dodatnih finančnih sredstev za reprezentance predlagam, da se zaključne priprave za vse udeležence v celoti sofinancirajo s strani KZS.

Vršilec dolžnosti predsednika KZS predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 1 KS 9/2021:

IO KZS sprejme sklep, da se zaključne priprave mladinske reprezentance KZS v Kranju, za prihajajoče MEP Tampere 2021 na Finskem, v celoti (100%) sofinancirajo s strani Karate zveza Slovenije. Udeležba na zaključnih pripravah MEP 2021 je za vse udeležence prvenstva obvezna.

Sklep ZA potrdi 5 članov IO KZS, 2 člana VZDRŽANA. Sklep je sprejet.

Športni pozdrav,

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin
Sekretar KZS                                                           Vršilec dolžnosti predsednika KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA