Karate zveza Slovenije

Strokovno usposabljanje KZS

Spoštovani člani Karate zveze Slovenije,

Karate zveza Slovenije razpisuje:

  • Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA. Izobraževanje je usklajeno z zahtevami novega Zakonom o športu (ZŠpo-1). Usposabljanje ustreza zahtevam 1. stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50.členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Izobraževanje traja 90 ur.
  • Dodatno strokovno usposabljanje za dosedanje VADITELJE KARATEJA, ki so izobraževanje za VADITELJA KARATEJA opravili pod okriljem KZS. V skladu z 92. členom Zakona o športu (ZŠpo-1), lahko strokovni delavec, ki si je pridobil usposobljenost prve stopnje v skladu z starim Zakonom o športu (ZSpo), najdlje tri leta od uveljavitve tega zakona, opravlja strokovno delo v športu pod enakimi pogoji, kot jih določa ZSpo. To pomeni, da morajo dosedanji VADITELJI KARATEJA, najkasneje v 3 letih od uveljavitve zakona opraviti dodatne zahtevane vsebine na osnovi katerih se jim lahko v skladu 49. In 50. členom  (ZŠpo-1) prizna 1. stopnja strokovne usposobljenosti, ki športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Izobraževanje traja 30 ur. Z dodatnim izobraževanjem bodo dosedanji VADITELJI pridobili naziva TRENER KARATEJA. Dodatna izobraževanja bo KZS izvedla v letih 2018, 2019 in 2020.
  • Strokovno usposabljanje za pridobitev naziva TRENER KARATEJA ZA OSEBE Z POSEBNIMI POTREBAMI. Izobraževanje je usklajeno z zahtevami novega Zakonom o športu (ZŠpo-1). Usposabljanje ustreza zahtevam 1. stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50.členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe. Izobraževanje traja 12 ur.

Prijavnice in dodatne informacije so dostopne v razpisih, ki so dostopni preko e-glasnika, ter preko elektronskega naslova tehničen komisije KZS – tek@karate-zveza.si.

Športni pozdrav

PRILOGE:
Prijavnica trenerski seminar januar 2018
Prijavnica dodatno izobraževanje 2018
Dodatno_izobraževanje_ vaditelji
Trenerski_tecaj za OPP razpis
Trenerski_tecaj razpis
Prijavnica trenerski seminar za OPP februar 2018

SORODNA VSEBINA