Karate zveza Slovenije

USPOSABLJANJE 1. STOPNJA – STROKOVNI DELAVEC 1

USPOSABLJANJE 1. STOPNJA – STROKOVNI DELAVEC 1 – ŠPORTNO TRENIRANJE – KARATE

Ljubljana 28.1.2023

STOPNJA USPOSABLJANJA:

Karate zveza Slovenije je izvedla strokovno usposabljanje za pridobitev naziva STROKOVNI DELAVEC 1 – športno treniranje – KARATE. Usposabljanje v skladu z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1) ustreza zahtevam prve stopnje usposobljenosti športnih delavcev. V skladu z 49. in 50. členom (ZŠpo-1) prva stopnja usposobljenosti športnemu delavcu omogoča, da izvaja in spremlja proces športne vadbe.

DATUM PRIČETKA IN ZAKLJUČKA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje je potekalo od 11.11.2022 do 28.1.2023, v Ljubljani v prostorih SŠTS, Šiška. Udeležilo se je 28 posameznikov.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM USPOSABLJANJA PRVE STOPNJE SO:

  • Dopolnjenih 18 let,
  • Najmanj srednja poklicna izobrazba ter opravljen izpit za 1. kyu,
  • Kopija zaključnega spričevala oziroma potrdilo o najvišji doseženi izobrazbi in potrdilo o opravljenem 1. kyu izpitu.

CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:

Posameznik pridobi kompetence, oziroma znanja, spretnosti in odgovornosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje in spremljanje procesa športne vadbe v vseh pojavnih oblikah športne panoge karate, s ciljem tekmovalnega dosežka, ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja oziroma zabave.

 

SORODNA VSEBINA