Karate zveza Slovenije

Usposabljanje za trenerje 1

CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE, KI JIH PRIDOBI POSAMEZNIK Z USPEŠNO
ZAKLJUČENIM USPOSABLJANJEM:
Pridobitev ustreznih kompetenc strokovnih delavcev v karateju usposobljenemu delavcu s strokovno
usposobljenostjo 1. stopnje omogočajo, da v skladu z 49. in 50. členom Zakona o športu (ZŠpo-1)
izvaja in spremlja proces športne vadbe. Z uspešno zaključenim usposabljanjem strokovni delavec 1 v
panogi karate, pridobi naslednje kompetence:
• zna voditi vadbeno enoto v skladu s poznavanjem osnov športne vabe in osnov gibanja
človeka,
• zna zagotoviti varnost udeležencev v procesu športne vadbe,
• pozna različne oblike spremljanja športne vadbe in jih zna uporabiti pri izvajanju
vadbenega procesa,
• pozna in ustrezno izvaja osnovne elemente karateja v skladu s stilsko pripadnostjo,
• pozna tekmovalna pravila športnega karateja,
• pozna zakonitosti rekreativne in športne vadbe karateja in ustrezno uporablja oba pristopa
pri vodenju vadbene enote,
• zna izvesti vadbeno enoto v skladu s postopnim učenjem tehničnih, borbenih elementov in
kat,
• pozna in zna smiselno vključevati ustrezne in pravilne vaje za razvoj splošnih gibalnih
sposobnosti v vadbeno enoto,
• pozna gibalne, psihološke in socialne faze razvoja posameznika in jih upošteva pri
vodenju vadbene enote,
• pozna posebnosti pri vadbi karateja za osebe s posebnimi potrebami in upošteva te
posebnosti pri vodenju vadbene enote,
• pozna posebnosti rekreativne vadbe karateja za različna starostna obdobja in upošteva te
posebnosti pri vodenju vadbene enote,
• je seznanjen s tehničnimi posebnostmi posameznih stilskih šol karateja.

Prijavnica usposabljanje 1 stopnja karate

Usposabljanje 1 stopnja – razpis

SORODNA VSEBINA