Karate zveza Slovenije

UVELJAVLJANJE STATUSA KATEGORIZIRANEGA ŠPORTNIKA v RS

Spoštovani!

Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS-ZŠZ bo 1. oktobra 2019 izdal nov seznam kategoriziranih športnikov Republike Slovenije. Objavljen seznam bo vseboval vse športnike, ki bodo svoje rezultate dosegli do 31.08.2019 in jih bodo prelagale NPŠZ.

Dosežki športnikov bodo vrednoteni po * Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji *.
Priložen je tekst z vsemi navodili in tudi obrazec za prijavo.
VSI ZAHTEVANI PODATKI  TER ŽIG IN PODPIS  ODGOVORNE OSEBE SO OBVEZNI. NEPOPOLNE OBRAZCE BOMO ZAVRNILI.

Prijavi mora biti priložena tudi tekmovalna lista kategorije v kateri je nastopil tekmovalec.

Vse prijave, ki bodo v pisni obliki prispele na naslov Karate zveze Slovenije do SOBOTE 31.08.2019, bodo vnesene v aplikacijo. Po tem datumu prejete prijave bodo upoštevane za naslednje obdobje kategorizacije. Prijav ne pošiljajte skeniranih po e-mailu!!!

Status Kategoriziranega športnika je pravica vsakega športnika/tekmovalca. Na osnovi tega si lahko športnik uveljavlja določene statuse med šolanjem ali v svojem delovnem okolju. Nekateri klubi  pa na osnovi tega pridobijo tudi finančna sredstva na razpisih. Zato apeliramo na vsa VODSTVA KARATE KLUBOV, da pravočasno oddajo PRIJAVE za vse svoje športnike, ki so izpolnili kriterije za kategorizacijo. Morebitne zamude ne bomo mogli upoštevati po zaprtju spletne aplikacije »e-Šport«.

Priloge:

SORODNA VSEBINA