Karate zveza Slovenije

Začel veljati nov Zakon o športu v Republiki Sloveniji

Z mesecem junijem 2017 je začel veljati nov Zakon o športu v Republiki Sloveniji.

Ključne novosti, ki jih prinaša Zakon o športu:

  • povečanje dostopnosti do športa in gibalnih dejavnosti
  • povečanje preglednosti nad porabo in namensko rabo javnih sredstev
  • izboljšanje kvalitete strokovnega dela v športu (strokovno usposobljen delavec)
  • omogočanje svobodnega udejstvovanja v tekmovalnem športu vsem mlajšim od 15. let in amaterjem (prost prehod med klubi)
  • ureditev in zaščita pravic športnikov (enoten nastop v tujini)
  • ureditev posebnosti opravljanja dela v športu
  • povečanje prepoznavnosti Republike Slovenije v tujini
  • povečanje pooblastil inšpekcije v športu

Zaradi pomembnih novosti, ki jih nov zakon prinaša, pozivamo vse člane KZS, da zakon preučijo.

Vsa vprašanja lahko naslovite do 30. avgusta na e-mail sekretar@karate-zveza.si. V mesecu septembru pripravljamo seminar s snovalci zakona.

Zakon o športu

 

SORODNA VSEBINA