Karate zveza Slovenije

Zapisnik 1. korespondenčne seje IO KZS z dne, 2.2.2022

Številka: 2022/IO KZS/KS 1
Datum: 2.2.2022

Zapisnik 1. korespondenčne seje IO KZS z dne, 2.2.2022

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Marko Mitrović, Matjaž Cesar, Tomaž Deberšek, Rok Jeram, dr. Jernej Sever in Blaž Žibret) na svoji 1. korespondenčni seji dne, 2.2.2022 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1. Potrditev koledarja tekem KZS 2022 in tekem Para-Karate KZS 2022
2. Potrditev izbornih tekem KZS 2022 (EP, MEP, MSP)
3. Potrditev kategorizacij KZS 2022 (A, B, C statusi reprezentantov)
4. Potrditev termina 1. Redne letne skupščine KZS v letu 2022
5. Seznanitev s spremembami kadetske, mladinske in U21 ekipe za MEP 2022

Ad. 1:
Vodstvo KZS je skupaj s tekmovalno komisijo KZS, trenerji KZS in Komisijo za Para-Karate pripravilo predlog dela članske, mladinske in otroške reprezentance KZS ter koledar tekem KZS za leto 2022. Predloga v prilogi.
Koledar tekem se bo dnevno prilagajal stanju epidemije COVID 19 in spremembam koledarja WKF, EKF in KFB.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 1 KS 1/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlagani plan dela mladinske in članske reprezentance KZS in koledar tekem KZS za leto 2022 z vsemi dodatnimi predlogi (omejitvami) zaradi epidemije COVID 19. Program dela KZS in koledar tekem KZS se objavi na int. strain KZS in eGlasniku.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 2:
Komisija za reprezentance KZS je pripravila predlog dela članske, mladinske in otroške reprezentance KZS ter izborne tekme KZS (EP, MEP in MSP) za leto 2022. Predloga v prilogi.
Koledar izbornih tekem KZS se bo dnevno prilagajal stanju epidemije COVID 19 in spremembam koledarja WKF, EKF in KFB.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 2 KS 1/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlagani plan dela otroške, mladinske in članske reprezentance KZS za leto 2022 ter izborne tekme KZS (za EP, MEP in MSP) za leto 2022 z vsemi dodatnimi predlogi (omejitvami) zaradi epidemije COVID 19 in sprememb koledarja WKF, EKF in KFB. Program dela se objavi na int. strani KZS in eGlasniku.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 3:
Komisija za reprezentance KZS je pripravila predlog kategorizacije KZS za leto 2022 – statusi A,B,C.
Kategorizacija KZS se je pripravila po Pravilniku o reprezentanci KZS z dne 8.12.2022

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 3 KS 1/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlagana kategorizacija KZS – statusi A,B,C v celoti. Članstvo KZS lahko poda pritožbe na sprejeti sklep v času 15 dni po objavi sklepa na int. strani KZS.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 4:
Vodstvo KZS je pripravilo vabilo na 1. Redno letno skupščino KZS. Predsednik KZS predlaga, da se 1. redna letna skupščina KZS izvede 16. marca 2022 ob 17.30 uri v Modri dvorani Kongresni center Celje, Celjski sejmi d.d., Dečkova ulica 1, 3000 Celje.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 4 KS 1/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se 1. redna letna skupščina KZS izvede v sredo 16. marca 2022 ob 17.30 uri v Modri Dvorani Kongresni center Celje, Celjski sejmi d.d., Dečkova ulica 1, 3000 Celje.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 5:
Komisija za reprezentance KZS je pripravila prenovljen predlog ekipe za nastop na MEP Praga 2022. Zaradi prestavitve MEP Praga 2022 na termin 17. do 19. junij 2022 se je pet tekmovalcev odpovedalo nastopu zaradi opravljanja mature. Ostale odpovedi so nastale zaradi prekoračitve starostne meje že potrjenih tekmovalcev KZS. Skupaj je predlaganih 17 tekmovalcev na dan 1.2.2022.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 5 KS 1/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi predlagani seznam udeležencev MEP Praga 2022. Seznam tekmovalcev se objavi na int. strani KZS in eGlasniku.
Zaradi izpraznjenih mest v odprtih kategorijah (matura, starostna meja) lahko tekmovalci dosežejo uvrstitev na MEP Praga 2022 na dodatnih izbornih tekmah.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Športni pozdrav,

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar

Borut Strojin
Sekretar KZS Predsednik KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA