Karate zveza Slovenije

Zapisnik 4. korespondenčne seje IO KZS z dne, 14.4.2022

IO KZS je (v sestavi Borut Strojin, Marko Mitrović, Matjaž Cesar, Tomaž Deberšek, Rok Jeram, dr. Jernej Sever in Blaž Žibret) na svoji 4. korespondenčni seji dne, 14.2.2022 obravnaval predlog predsednika KZS z naslednjim dnevnim redom:

Dnevni red:
1.     EP Gaziantep 2022 – spremembe in plačilo stroškov
2.     MEP Praga 2022 – izbor reprezentantke v kategoriji kata posamično mladinke
3.     MEP Praga 2022 – dodatni tekmovalci z izpolnjeno normo
4.     Določitev novih tekmovalnih taks
5.     TeK – predlog novega Tekmovalnega pravilnika s prilogami
6.     Spremembe tekmovalnega koledarja KZS za leto 2022
7.     Predlog novega datuma 3. Pokalne tekme za Para-Karate

Ad. 1.
Selektorji reprezentance KZS so pripravili dokončni seznam tekmovalcev za EP Gaziantep v Turčiji. Na seznamu je bila v kategoriji KATE tudi Lana Tisa Nadižar, ki pa se je nastopu odpovedala (priloga).

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 1 KS 4/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi 8 tekmovalcev za člansko Evropsko prvenstvo v karateju 2022 (Gaziantep, Turčija), ki jih spremljata dva reprezentančna trenerja (za kate in borbe) in 1 tekmovalka za člansko Evropsko prvenstvo v para karateju 2022 (Gaziantep, Turčija), ki jo spremlja en reprezentančni trener:

STERNIŠA NEJC KK MAWASHI POSTOJNA KATA
TAMŠE MARINIČ NIKLAS KK RADENCI SHOTOKAN BORBE -60KG
TALER JAKA KK BOHINJ BORBE -67KG
GAAL JAKA KK RADVANJE BORBE -75KG
KLOBASA ALEKS KK RADENCI SHOTOKAN BORBE -84KG
JOKSIMOVIĆ STEFAN KK ŽALEC BORBE +84KG
HABERL URŠA KK TRBOVLJE BORBE -50KG
SMILJAN KITI KK LJUBLJANA BORBE -68KG

BERTONCELJ TJAŠA – trenerka KATA
MATIJEVIĆ MATIJA – trener BORBE

DIANDRA BEKČIĆ KK VELENJE PARA-KARATE

BOJAN MARINČEK – trener PARA-KARATE

Vsem tekmovalcem bo KZS 100% subvencionirala nastop na tekmovanju.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 2.
Skupščina KZS je dne 16.3.2022 sprejela naslednji sklep:

Pritožbi KK KRANJ z dne 28. 1. 2022 zoper sklep št. 8 RS 05/2021 z dne 8. 12. 2021 v delu, ki se nanaša na izbor reprezentance v kategoriji kata posamično mladinke, se ugodi.

ZA je glasovalo 20 delegatov, PROTI 6 delegatov in VZDRŽANI 4 delegati. Sklep je bil sprejet s potrebno večino glasov.

IO KZS je na 5. redni seji IO KZS z dne 8.12.2021, s sklepom št. 8 RS 05/2021 potrdil seznam reprezentance za Evropsko prvenstvo za kadete, mladince in U21 v Pragi 2022. V skladu s sprejetim sklepom skupščine KZS z dne 16.3.2022 mora IO KZS ponovno odločati o izboru reprezentantke v kategoriji kata posamično mladinke in skladno z veljavnimi predpisi, akti in pravilniki KZS izdati v tem delu nov sklep.

IO KZS je po pregledu vseh listin in navedb v predmetni zadevi ugotovil, da se je pri izboru reprezentance potrebno držati pravilnikov, ki veljajo oz. so veljali v času odločanja glede izbora za uvrstitev v reprezentanco. V času izbora za MEP Češka sta bila v veljavi Pravilnik o delu reprezentanc z dne 6.6.2018 in Pravilnik o izboru reprezentance z dne 8.10.2021.

Pravilnik o delu reprezentanc v 2. odstavku 16. člena določa:
“Pri uvrstitvi tekmovalcev v posamezne reprezentance in na velika tekmovanja (OI, SP, EP, MI, BP) se upoštevajo formalni pogoji in kriteriji za sprejem, ki so zapisani v pravilih točkovanju za izbor reprezentantov KZS.”

V skladu s Pravilnikom o delu reprezentanc je tako za MEP Češka kot tudi za vsako drugo veliko tekmovanje, ki ga opredeljuje pravilnik, v vsaki od kategorij potrebno izbrati tekmovalca/ko, ki izpolnjuje vse predpisane kriterije in zbere največ točk.

Komisija za reprezentance je za vse kandidate pod enakimi pogoji in z upoštevanjem rezultatov na iste presečne datume, opravila točkovanje vseh kandidatov za nastop na MEP Češka. Glede na pisno obrazložitev komisije za reprezentance (Primerjava Lana Tisa Nadižar in Lea Kobal Pahor) z dne 1.2.2022, je Lana Tisa Nadižar zbrala 46 točk, Lea Kobal Pahor pa 51 točk. V skladu z veljavnimi pravili izbor v reprezentanco za nastop na MEP Češka v kategoriji kata mladinke, glede na izvedeno točkovanje, pripada Lei Kobal Pahor.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 2 KS 4/2022:
IO KZS je preučil sklep Skupščine KZS z dne 16.3.2022, dopisa KK Kranj z dne 28.1.2022 in 14.3.2022, pojasnilo KzR z dne 1.2.2022 in odgovor PK KZS z dne 2.2.2022. IO KZS sprejme sklep, da se v skladu s pravilniki KZS v reprezentanco za nastop na MEP Češka v kategoriji kata posamično mladinke, glede na število zbranih točk, uvrsti Lea Kobal Pahor.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 3.
Selektorji reprezentance KZS so pripravili dodatni seznam tekmovalcev za MEP Praga 2022 (priloga).

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št.  3 KS 4/2022:
IO KZS potrdi dodatne tekmovalce za MEP v karateju Praga 2022:
·         Maša Magajna U21, borbe -55kg
·         Laura Bergant U21, borbe -61kg
·         Jaka Gaal U21, borbe -75kg

Reprezentantom se nastop sofinancira po veljavnih pravilnikih KZS.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 4.
Zaradi povečanih stroškov poslovanja in financiranja reprezentance KZS je potrebno na novo določiti tekmovalne takse v skladu z naslednjim predlogom:

Na državnih prvenstvih in državnem pokalnem tekmovanju na prvem nivoju tekmovalnega sistema znaša višina tekmovalnih taks:
–          28,00 € za posamezni nastop,
–          36,00 € za ekipni nastop,
–          50,00 € za nastop na ekipnem državnem prvenstvu.

Organizator tekmovanja, ki je na uradnem koledarju KZS je dolžan odvesti 10% vseh plačanih tekmovalnih taks na konto reprezentanc KZS za naslednja tekmovanja:

1.     Nivo: Državno prvenstvo, Državno pokalno prvenstvo in mednarodna tekmovanja, A in B ranga, ki jih organizira KZS ali pa člani KZS v sodelovanju s TkK.

2.     Nivo: Državna in pokalna tekmovanja stilskih in drugih zvez karate klubov, ki so vključena v KZS.

3.     Nivo: Mednarodna tekmovanja C ranga v organizaciji karate klubov, ki so vključeni v KZS.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 4 KS 4/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdita predlagana nova višina tekmovalnih taks in delež od plačanih tekmovalnih taks za namen sofinanciranja reprezentanc KZS. Določila glede tekmovalnih taks se vključijo v prenovljen Tekmovalni pravilnik KZS in začnejo veljati, ko bo ta sprejet oz. uveljavljen.

Sklep ZA potrdi 6 članov IO KZS. 1 član IO KZS PROTI. Sklep je sprejet.

Ad. 5.
Tehnična in Tekmovalna Komisija KZS sta pripravili prenovljen Tekmovalni pravilnik KZS (v prilogi) s prilogo 1 (Pravila o izvedbi tekmovanj KZS) in prilogo 2 (Nabor tekmovalnih disciplin in kategorij KZS).

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 5 KS 4/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi prenovljen Tekmovalni pravilnik KZS s prilogo 1 (Pravila o izvedbi tekmovanj KZS) in prilogo 2 (Nabor tekmovalnih disciplin in kategorij KZS).

Sklep ZA potrdi 6 članov IO KZS. 1 član IO KZS PROTI. Sklep je sprejet.

Ad. 6.
Predsednik KZS predlaga spremembo tekmovalnega koledarja KZS za leto 2022:
Odpovedujejo se priprave kadetske, mladinske, U21 in članske reprezentance KZS od 22. do 24. julija 2022.
Organizira se Mednarodni karate kamp in Karate kamp KZS z meritvami za kadete, mladince, U21 in člane od 24. do 28. avgusta 2022.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 6 KS 4/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se odpovejo priprave kadetske, mladinske, U21 in članske reprezentance KZS od 22. do 24. julija 2022.
Organizira se Mednarodni karate kamp in Karate kamp KZS z meritvami za kadete, mladince, U21 in člane od 24. do 28. avgusta 2022.
Sprememba se objavi na koledarju tekem KZS za leto 2022.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Ad. 7.
Predsednik komisije za Para-Karate, Bojan Marinček, je predlagal nov datum 3. Pokalne tekme za Para-Karate – 15.10.2022.

Predsednik KZS, Borut Strojin, predlaga naslednji sklep IO KZS:

Sklep št. 7 KS 4/2022:
IO KZS sprejme sklep, da se potrdi nov datum 3. Pokalne tekme za Para-Karate – 15.10.2022.
Tekma se vpiše na koledar tekem KZS za leto 2022.

Sklep ZA potrdi 7 članov IO KZS. Sklep je sprejet.

Športni pozdrav,

Zapisnik sestavil:
Samo Jurhar                                                                                     Borut Strojin
Sekretar KZS                                                                                      Predsednik KZS

 

Priloge:

SORODNA VSEBINA