Karate zveza Slovenije

Razpis za honorarno delo

V skladu s Pravilnikom o reprezentancah (2021, povezav do pravilnika) Karate zveza Slovenije razpisuje honorarno
delo na mestu reprezentančnih trenerjev in še dodatno honorarno delo na mestu trenerjev NPŠŠ.
Izvršni odbor Karate zveze Slovenije (IO KZS) bo na osnovi prispelih vlog in razgovorov izbral trenerje za honorarno
delo v prenovljeni Komisiji za reprezentance na nivoju članskih, mladinskih in otroških selekcij. Trenerji, ki ne bodo
vključeni v delo Komisije za reprezentance (KZR), bodo dobili možnost sodelovanja v NPŠŠ na regionalnem nivoju.
Z izbranimi trenerji bodo podpisane pogodbe o honorarnem delu, kjer bodo tudi natančno opredeljene naloge in
zadolžitve.
Vlogo je potrebno poslati po elektronski pošti na naslov sekretar@karate-zveza.si najkasneje do 30. 5. 2024.
Vloga mora vsebovati:
– življenjepis, kjer so izpostavljeni glavni uspehi na področju trenerskega dela,
– kratka vizija in predstavitev lastnega videnja strokovnega dela na nivoju KZR in NPŠŠ (do 2000 znakov),
– potrdilo o strokovni usposobljenosti ali izobrazbi.
IO KZS bo pri izboru kandidatov upošteval naslednje strokovne kriterije:
1. Trenerjevo rezultatsko uspešnost. Dosedanje rezultate športnikov, ki jih je pod svojim okriljem treniral kandidat
v celotni trenerski karieri.
2. Trenerske in tekmovalne izkušnje v klubskih in reprezentančnih selekcijah v številu let.
3. Kvaliteto vsebinske predstavitve in vizije strokovnega dela na nivoju KZR in NPŠŠ.

Mihael Cigler
Predsednik Karate zveza Slovenije

SORODNA VSEBINA